1% dla Fundacji Światło-Życie

Nasze działania często nie byłyby możliwe, gdyby nie otwartość serc. Liczymy także na Waszą pomoc, zapewniając o naszej pamięci i duchowym wsparciu w każdym miejscu i czasie. Bo jak mówi Pismo Święte: „Więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu”, a „radosnego dawcę, miłuje Bóg”.

Dobrowolne wpłaty na cele Stowarzyszenia Światło-Życie możecie dokonywać: BZ WBK o/Radom nr rachunku: 22 1090 2590 0000 0001 3116 6396

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Dar na cele statutowe Stowarzyszenia Światło-Życie

muzyczni_1

W tym roku, będziemy także uczestniczyć w akcji „1 procent dla Fundacji Światło-Życie”.

Zbliża się także przełom roku i czas rozliczeń podatkowych, dlatego będziemy uczestniczyć w akcji zbierania „1% podatku” na rzecz Ruchu Światło-Życie, poprzez Fundację Światło-Życie Ośrodek Radom.

W formularzach PIT w odpowiednich rubrykach wpisujemy:
nr KRS: 0000071891 i obliczoną kwotę 1% podatku
W rubryce cel szczegółowy: „Dla Ośrodka w Radomiu” – UWAGA! Jest to warunek konieczny, żeby wskazana kwota trafiła na cele radomskiej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

Jeżeli chcecie wesprzeć działalność Ośrodka Fundacji Światło-Życie w Radomiu możecie tego dokonać poprzez wpłatę na konto w BZ WBK o/Radom, nr rachunku: 41 1090 2590 0000 0001 3071 4228
zaznaczając w tytule: Dar na cele statutowe Ośrodka Fundacji „Światło-Życie” w Radomiu.