O nas

Ruch Światło-Życie gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz małżeństwa w gałęzi rodzinnej. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację,
Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijanoraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii i diecezji.

Nasza działalność obejmuje głównie obszar Diecezji Radomskiej, a więc sięga obszarem aż na cztery województwa – południowe Mazowsze, wschodnią część Ziemi Łódzkiej, północną Świętokrzyskiego oraz część Lubelskiego.

Nasze cele

Stowarzyszenie Światło-Życie Diecezji Radomskiej prowadzi działalność społecznie użyteczną mającą na celu działania w sferach edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowych i ekologicznych. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Diecezji Radomskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy. Naszymi celami są m.in.

– rozpowszechnianie idei zainspirowanych przez założyciela Ruchu Światło-Życie, ks. Franciszka Blachnickiego oraz pielęgnowanie pamięci o założycielu Ruchu Światło-Życie i troskę o zachowanie jego duchowej spuścizny

– działalność społeczna, humanitarna oraz charytatywna dla zrealizowania potrzeb materialnych, intelektualnych i duchowych człowieka

– wszechstronna pomoc świadczoną na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia

– przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnianiu człowieka, przede wszystkim od narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, jak i wszelkich innych uzależnień fizycznych i psychicznych

– aktywizacja i wspieranie udziału wolontariuszy oraz animatorów – działalność o charakterze oświatowym, kulturalnym, dobroczynnym, działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów, imprez sportowych, turystycznych i integracyjnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych

– wspieranie młodych talentów i promocja ich osób oraz osiągnięć

– wspieranie społeczności lokalnych w podnoszeniu standardów ochrony dzieci przed przemocą i krzywdzeniem

Buy/Sell Digital Currency - Coinbase
×

We use cookies to better provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Buy and Sell digital currency

Coinbase is the world’s most popular way to buy and sell bitcoin, ethereum, and litecoin.

Coinbase featured in Wall Street Journal Coinbase featured in New York Times Coinbase featured in Time
$50B+
in digital currency
exchanged
32
countries supported
10M+
customers
served
Coinbase mobile apps
Mobile Apps

Our popular wallet works on your Android or iPhone in addition to your web browser.

Read more ›
Coinbase security
Secure Storage

We store the vast majority of the digital assets in secure offline storage.

Read more ›
Coinbase insurance
Insurance Protection

Digital currency stored on our servers is covered by our insurance policy.

Read more ›
Recurring buys
Recurring buys

Invest in digital currency slowly over time by scheduling buys weekly or monthly.

Read more ›
Other Coinbase products
Utility Token  btc  IoT patented technology  Bitcoins  Bitcoin  blockchain  blockchain wallet  litecoin ltc  omisego omg  aragon ant  augur rep  bat  civic cvc  dash  decred drc  district0x dnt  eos  etherclassic etc  funfair  gnosis gno  golem gnt  salt  DIGITAL CURRENCY  nucleus vision  iost  arcblock  online platform for buying selling transferring