Popłynęliśmy „Pod Prąd”

Stowarzyszenie Światło-Życie zrealizowało program integracyjno-profilaktyczny „Pod prąd”. Został sfinansowany przez Gminę Miasta Radomia.

Zadanie „Pod prąd” z zakresu profilaktyki uniwersalnej i integracji skierowane było do blisko 100-osobowej grupy dzieci i młodzieży z Radomia zagrożonej uzależnieniami, ich rodziców, opiekunów i kolegów. Realizowali go członkowie Stowarzyszenia Światło-Życie oraz Ruchu Światło-Życie (m.in. wieloletni animatorzy, moderatorzy grup, kierownicy warsztatów, opiekunowie kolonii).

W trakcie realizacji zadania zostały zrealizowane takie cele jak przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnianiu człowieka, przede wszystkim od narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu i wszelkich innych uzależnień fizycznych i psychicznych. Zadanie miało także charakter oświatowy, kulturalny, a jego zadaniem było wspieranie społeczności lokalnej w podnoszeniu standardów ochrony dzieci przed przemocą i krzywdzeniem, czy w końcu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów, zabaw integracyjnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych.

Z racji przypadającej w 2016 roku 25. rocznicy pobytu papieża, Jana Pawła II w Radomiu, działania oparte zostały na duchowych drogowskazach, jakie towarzyszyły wystąpieniom Ojca Świętego w naszym mieście, a w których mówił o poszanowaniu dla wartości, jaką jest życie, m.in. poprzez zdrowy, wolny od nałogów styl życia.

W ramach realizowanego zadania odbyły się trzy, trzygodzinne tematyczne prelekcje połączone z warsztatami na temat profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, a także podnoszeniu standardów ochrony dzieci przed przemocą w środowisku rodzinnym. W ich trakcie promowana była nowa kulturę opartą m.in. na Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Warsztaty odbyły się w siedzibie KCM Arka w Radomiu przy ul. Chrobrego. W ich trakcie, za każdym razem, słownie przekazana została informacja o tym, że zadanie finansowane jest przez Gminę Miasta Radomia. Stosowna informacja znalazła się także na materiałach, które były niezbędne do przeprowadzenia warsztatów.

W ramach realizowanego zadania przeprowadzony został konkurs fotograficzny o zasięgu diecezjalnym na najlepsze zdjęcie z wizyty Jana Pawła II. Każde ze zdjęć, które znalazły się na wystawie, zostało oznaczone dodatkową informacją, że zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miasta Radomia.

Na zakończenie projektu odbył się piknik sportowo-integracyjny na obiekcie typu Orlik przy Publicznym Gimnazjum nr 8 w Radomiu. W trakcie pikniku dzieci, młodzież, ich rodzice i opiekunowie uczestniczyli w zabawach integracyjnych (m.in. z użyciem chusty animacyjnej i tunelu animacyjnego, tańcach), konkursach artystycznych (plastycznych i muzycznych) oraz zawodach sportowych z nagrodami (konkursy piłkarskie i koszykarskie i łucznicze). Nagrodami były m.in. przygotowane, tematyczne koszulki (80 sztuk) z hasłem profilaktycznym, które pozwoliło ideę zadania rozszerzyć także poza okres jego trwania. Podczas pikniku rozstrzygnięty został wspomniany konkurs fotograficzny. W trakcie pikniku rozegrany zostanie integracyjny mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją Ojców i Synów oraz Księży. Zapewniliśmy także gorący poczęstunek dla każdego uczestnika pikniku. Impreza zgromadziła ponad 500 uczestników. Nagrody dla dzieci, materiały do zabaw, zawodów sportowych zostały oznaczone dodatkową informacją, że zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miasta Radomia. Taką samą informację, tyle że ustnie, prowadzący piknik powtarzał słownie co najmniej raz na kwadrans.