Warto jeździć na rekolekcje :)

Moderator generalny, ks. Marek Sędek, przedstawił statystyki uczestnictwa w tegorocznych oazach rekolekcyjnych. Okazuje się, że członkowie Ruchu Światło-Życie z naszej diecezji są wzorem dla wielu.

Dane były zbierane według nowych wskazań, precyzujących m.in. minimalną długość rekolekcji określoną na co najmniej 4 dni. I tak, w 2015 roku w rekolekcjach naszej diecezji wzięło udział 1555 osób, co w porównaniu z 2014 rokiem przyniosło 3-procentowy wzrost. Liczniej reprezentowali swoje diecezje członkowie Ruchu z Krakowa, Katowic, Przemyśla, Lublina i Rzeszowa. A ci, którzy uczestniczyli w tym wyjątkowym czasie potwierdzają – warto jeździć na rekolekcje:)