Wesprzyj nas

Jesteśmy młodym Stowarzyszeniem. Tworzą go jednak osoby, które od pokoleń swoimi bezinteresownymi działaniami niosą pomoc potrzebującym, organizują wakacyjne wyjazdy dla dzieci, rodzin wielodzietnych czy seniorów i przyczyniają się do rozwoju Ruchu Światło-Życie.

Powyższe działania często nie byłyby jednak możliwe, gdyby nie otwartość serc. Liczymy także na Waszą pomoc, zapewniając o naszej pamięci i duchowym wsparciu w każdym miejscu i czasie. Bo jak mówi Pismo Święte: „Więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu”, a „radosnego dawcę, miłuje Bóg”.

Dobrowolne wpłaty na cele Stowarzyszenia Światło-Życie możecie dokonywać: BZ WBK o/Radom nr rachunku.: 22 1090 2590 0000 0001 3116 6396

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Dar na cele statutowe Stowarzyszenia Światło-Życie